01.03.2024
Слънцето е най-големият напълно възобновяем ресурс за производство на електроенергия. Всички космически кораби и извънземни станции, изпратени...
Община Белица започна проект по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония. Проектът е озаглавен „Валоризация...
Разпродажбите на дамски дрехи винаги привличат с атрактивни предложения.Обикновено дрехите и аксесоарите са на много ниска цена...
Биомасата е съставена от органичното вещество, синтезирано в процеса на развитие на микроорганизмите, растенията и животните. Чрез...
Енергията от възобновяеми източници става все по-важна за постигането на икономическите и политически цели на ЕС. Целта...
Община Белица започва кампания за повишаване на обществената информираност относно възможностите за използване на възобновяеми енергийни източници....
Община Белица ще участва в одобрен проект по линия на програмата за трансгранично сътрудничество между България и...
Химическо чистене Роса – марка, предоставяща услугите на територията на Югозападна България повече от 12 години. Възползвайте...