25.05.2024

Туризъм

Община Сандански е богата община. Нейните най-големи богатства са красивата и запазена природа, природните ресурси, уникаленият климат, огромното културно-историческо наследство и най-вече хората, които живеят в нея.
Бъдещето и се предопределя от волята, решимостта и усилията на всички жители
да я запазят, развият и превърнат в привлекателно и удобно място за пълноценен живот.

Община Сандански е бързо развиваща се община, с динамично преструктурираща се икономика в посока ефективност и конкурентноспособност, осигуряваща по добро качество на живот и по-висок жизнен стандарт за цялото население.
Пред нейното развитие стои и предизвикателството успешно да се интегрира в процеса на европейска интеграция и да се превърне в равностоен партньор на европейските общини и региони.

Вашият коментар