25.05.2024

Региона

Община Белица приключи дейностите по проект „Валоризация на възобновяеми енергийни източници в трансграничната зона” по Програмата за...
Община Белица в партньорство с македонската община Зърновци работят заедно за „зелен растеж” в трансграничния регион по...
Община Белица в партньорство с македонската община Зърновци продължава работа по проект „Валоризация на възобновяеми енергийни източници...