10.12.2023
Община Белица в партньорство с македонската община Зърновци работят заедно за „зелен растеж” в трансграничния регион по...
Заместник кмета Мария Чинкова даде старт на XIX Балкански младежки фестивал в Сандански, събщи Blagoevgrad.eu. Празничната програма...
Деловата среща между Н.Пр. Ванеса Калвърт и кмета на община Сандански Андон Тотев бе опознавателна и протече...
Според масово разпространената информация, в момента използваме последните остатъци от природните енергийни ресурси, с които разполага планетата...
Вятърът представлява движещи се въздушни маси, които притежават скорост и направление. Към главните фактори, определящи възможностите за...
Община Белица в партньорство с македонската община Зърновци продължава работа по проект „Валоризация на възобновяеми енергийни източници...
Водноелектрическите централи са традиционно добре развит възобновяем източник на енергия. ВЕЦ произвеждат електрическа енергия чрез гравитацията на...
Община Белица продължава работа по проект „Валоризация на възобновяеми енергийни източници в трансграничната зона”. Партньор е македонската...