You Are Here: Home » Общество » Програма за устойчиво развитие на туризма в Община Сандански 2012-2016

Програма за устойчиво развитие на туризма в Община Сандански 2012-2016

Сандански главна улица
Програмата за устойчиво развитие на туризма в община Сандански цели да посрещне нуждата от стратегическо конкретизиране на проблемите в различните сфери на туризма, както и начините за справянето с тях.

Тя се базира на разбирането за сложната икономическа ситуация на местно и световно ниво и стремежа тя да бъде преодоляна чрез използването на всички налични ресурси.

Бяха проведенени срещи и разговори с експерти, работещи в туристическия сектор или имащи непряка връзка с него, и мнението им бе взето предвид при написването на настоящата програма.
Progr2012-2016Tour123

About The Author

Number of Entries : 154
Scroll to top
Google+