03.02.2023
Сандански е един от най-красивите и зелени градове в Югоизточна България, природен санаториум, с огромна културна история...