You Are Here: Home » Новини » Какво представляват поведенческите цели

Какво представляват поведенческите цели

Какво представляват поведенческите цели

По отношение на поведението на купувачите има две основни възможности като поведението цели: опитването на дадена стока, услуга, идея и повторната покупка. Това са най-важните задачи на рекламата по отношение на потребителите. Рекламата прави всичко възможно те да купят и повторно. За да бъдат разбрани поведенческите действия на потребителя трябва да се разгледа сегментацията на пазара. В света има стоки, които да се харесват и купуват от всички. Затова трябва да се изследва кръга от хора които са действителни или потенциални купувачи, както и тяхното поведение на пазара. За да бъде една съвкупност от хора потенциален пазар, тя трябва да отговаря на определени изисквания:

 

1) те желаят стоката/услугата да имат необходимост от нея;

2) те да имат платежоспособност да купят дадена стока и да го направят:

3) хората от групата да има правомощия за това.

Всичко това означава да се определи целевата група потребители на дадена стока, услуга, и като се знае че тази група е съставена от хора, които имат диференцирани изисквания към съответната стока, услуга. Поради тази причина възниква потребността от разделяне на пазарния сегмент на отделни групи, съставени от хора със сравнително сходни потребности. Тези обособени групи наричаме сегментиране на пазара, а самите те – целеви групи, целеви пазар на определена стока.

След сегментиране на пазара се вземат решения относно това, какво да се каже за рекламирания обект, по какъв начин да се предаде рекламно послание, къде и кога да се разпространи. Крайната реакция, към която се стреми рекламодателя, е да се достигне до покупка и удовлетвореност на потребителя от нея. За да се стигне до това, потребителя минава през различни етапи.

Тъй като печеленето на клиенти е много скъпо,трябва да запазим тези,които имаме. Верните на марката понякога имат слаб покупателен потенциал, тъй като всяко потребление има граници.Верните на марката са обект на специално внимание в етапа на зрелост или насищане на един пазар; сменящи марката- най-големият пазарен сегмент, особено през бързо ликвидни стоки. Той представлява целевия обект на рекламата особено в етапите на зрелост и спад на отрицателен стоков клас. Тези клиенти нямат изразно отношение към определена марка и приемат всякакви предложения.

Насърчаването на продажбите – промоциите са много важни тук. Мениджърът по рекламата трябва да прецени дали изобщо си струва да се вземат на прицел в  рекламната стратегия, въпреки че в конкурентната борба те също се сегментират. Особено в етап на въвеждане трябва да се опита да се привлече част от този сегмент, но това е скъпо и зависи от бюджета.

 

Източник: presata.com

 

Scroll to top
Google+