18.08.2022

Sandanski

Деловата среща между Н.Пр. Ванеса Калвърт и кмета на община Сандански Андон Тотев бе опознавателна и протече...
Според масово разпространената информация, в момента използваме последните остатъци от природните енергийни ресурси, с които разполага планетата...
Вятърът представлява движещи се въздушни маси, които притежават скорост и направление. Към главните фактори, определящи възможностите за...
Община Белица в партньорство с македонската община Зърновци продължава работа по проект „Валоризация на възобновяеми енергийни източници...
Водноелектрическите централи са традиционно добре развит възобновяем източник на енергия. ВЕЦ произвеждат електрическа енергия чрез гравитацията на...
Община Белица продължава работа по проект „Валоризация на възобновяеми енергийни източници в трансграничната зона”. Партньор е македонската...
Слънцето е най-големият напълно възобновяем ресурс за производство на електроенергия. Всички космически кораби и извънземни станции, изпратени...
Община Белица започна проект по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония. Проектът е озаглавен „Валоризация...
Биомасата е съставена от органичното вещество, синтезирано в процеса на развитие на микроорганизмите, растенията и животните. Чрез...