20.03.2023

Sandanski

Община Белица в партньорство с македонската община Зърновци работят заедно за „зелен растеж” в трансграничния регион по...
Заместник кмета Мария Чинкова даде старт на XIX Балкански младежки фестивал в Сандански, събщи Blagoevgrad.eu. Празничната програма...
Деловата среща между Н.Пр. Ванеса Калвърт и кмета на община Сандански Андон Тотев бе опознавателна и протече...
Според масово разпространената информация, в момента използваме последните остатъци от природните енергийни ресурси, с които разполага планетата...
Вятърът представлява движещи се въздушни маси, които притежават скорост и направление. Към главните фактори, определящи възможностите за...
Община Белица в партньорство с македонската община Зърновци продължава работа по проект „Валоризация на възобновяеми енергийни източници...
Водноелектрическите централи са традиционно добре развит възобновяем източник на енергия. ВЕЦ произвеждат електрическа енергия чрез гравитацията на...