You Are Here: Home » Новини » Амперажът на контактите с USB гнезда: важно е да знаете

Амперажът на контактите с USB гнезда: важно е да знаете

Амперажът на контактите с USB гнезда: важно е да знаете

Контактите с USB гнезда са отлично попадение, което изглежда толкова простичко и толкова практично, че човек може спокойно да си зададе въпроса:” А защо не е измислено по- рано?”. Има резон в този въпрос, но съществуват някои фактори, които поставят под въпрос дали това е най- доброто решение и дали тези контакти трябва да се използват постоянно или само в краен случаен. И този въпрос е свързан основно с амперите и количеството енергия, което USB гнездата на стандартните контакти, подават към устройствата, които се зареждат.

В добрите стари времена, когато всяко новозакупено устройство беше съпътствано със свое си, оригинално, зарядно, се изграждаше навик това устройство да се зарежда именно с това зарядно. Днес, когато все по- често устройствата се продават без зарядни, хората масово започват да ги зареждат с каквото зарядно им попадне под ръка. Това обаче не е правилно. Защото всяко устройство се зарежда оптимално и работи оптимално, ако се зарежда от зарядно с подходящите за него ампери. И в това е разковничето на използването на оригиналните зарядни устройства. Същото важи и за контактите с гнезда за USB кабели. Амперите определят силата на потока на електричеството. От тях зависи за колко време ще се зареди устройството. И също така колко дълго ще се използва този заряд за функционирането му. Аспектът е изключително важен, тъй като някои смарт устройства изискват повече ампери за да се заредят ефективно. И когато бъдат включени в устройство за зареждане с по- малко от необходимото ампери, по- скоро се имитира дейност, имитира се зареждане, отколкото реално да се върши някаква работа и да се зарежда. За да може което и да е устройство да се зареди добре, изходите за USB поставени на контакта, трябва да са с 2 Amps.

Важно! В случай, че контактът е с два USB изхода, в повечето случаи отбелязаните върху контакта ампери не се отнасят за всеки изход отделно, а са поделени между двата. Тоест, ако се включи едно- единствено устройство, то ще се зарежда на пълния капацитет, на пълния ампераж, но ако се включат две, те ще поделят амперите. Задължително е този въпрос да се разиска преди да се включи смарт устройство за зареждане. 

Какъв ампераж е подходящ в този случай? Как да се избегне недоброто зареждане на устройствата и възникването на други проблеми в следствие на това?

За да се избегне проблемът с амперите и некачественото и/ или бавно зареждане на устройства, е препоръчително да се избере или електрически контакт с един USB изход или такъв, който да е с минимум 3.1 Amps. Факт е, че последния вид са по- скъпи от другите, но важното тук е не да се прави икономия, а да се осигури качествен заряд на смарт устройствата. Все пак, едно съсипано смарт устройство струва повече от разликата в цената между евтин и скъп контакт с USB изходи. Нали?

Основният фактор при избод на контакт с USB е амперажът на изходите за кабели. И това трябва да е винаги първата насока, когато се закупува този тип контакт. Умният избор, съобразен с подходящия ампераж със сигурност ще се отплати напред във времето.

Scroll to top
Google+