You Are Here: Home » Любопитно » Видове земеделска техника – трактори и прикачен инвентар

Видове земеделска техника – трактори и прикачен инвентар

Видове земеделска техника – трактори и прикачен инвентар

Селскостопанските машини се предлагат в широк аспект в земеделието. Всички те са предназначени за повишане производителността на труда в селското стопанство и намаляване човеко часовете.

Видове селскостопанска техника

  • Машини за събиране на реколтата

В модерния агро-промишлен комплекс, за да се постигнат най-високи добиви от различни видове култури (пшеница, царевица и др.), се използват специални селскостопански машини. Водещата роля тук има комбайнът.

Характерна особеност на тази техника е способността да изпълнява множество функции.

Комбайнът позволява да жънете различни култури.

При избора на такава машина, значение има нейната мощност, вида въртящата се апаратура, системата за разделяне и обем и разпределяне на зърното.

Модерните комбайни са в три типа барабанни машини: аксиално-роторни, щифтови и двустранни. Най-добрият тип е първият.

  • Трактори

В зависимост от предназначението, този тип селскостопанска техника може да бъде оборудван с вериги или колела. Използването на трактор е важно в почти всяка дейност в земеделието. Неговата теглителна сила има решаваща роля за цялата работа на полето.

Тези машини могат да бъдат класифицирани, според видове: за горското стопанство, градинарство, лозарство, мини трактори и др.

Тракторите не са много бързи, но са изключително необходими. Справят се с работата по насипни терени и почви. Всяка друга техника на полето може да закъса.

Колесни трактори се използват по места, с твърда повърхност.

Характеристиките, които тракторът трябва да притежава са:

Мощност; Мобилност на прикачения прикачен инвентар; Превключване между различни видове работа за кратко време; Лесна поддръжка дори на място; Възможност за свързване на различни съоръжения, които се използват в селскостопанската работа.

С цел своевременно и качествено пръскане с препарати, което позволява защита на растението и стимулиране на ефективен растеж, в момента се използва специален вид оборудване с пръскачки.

Изборът на техника за пръскане зависи от областта на наличните полета. За дребното земеделие има достатъчно окачващо оборудване. Самоходните пръскачки са много по-скъпи, но могат да обработват големи площи с култури.

  • Машини за сеене

Техниката на засяване включва сеялки, резервоари за съхранение, плугове и др. Те са предназначени за експлоатация и ефективна сеитба на зърно или семена. С тяхна помощ е възможно да се извърши най-гъста сеитба на различни зърнени култури.

Днес такава технология заема специално място в на агро-промишлената работа.

  • Машини за обработка на почвата

В процеса по отглеждане на различни селскостопански култури се извършват различни дейности. Използва се специално оборудване за обработка на почвата.

В зависимост от вида на почвата машините са в състояние да изпълняват различни задачи: дълбока оран, повърхностна обработка, уплътняване на почвата, разбиване и др. Без такъв вид оборудване тези работи са много трудоемки за реализиране в голям мащаб.

  • Машини за събиране на фураж и култури

Днес подготовката на фуража за говеда и други животни се извършва със селскостопанска техника. Тя може да бъде сеялки, косачки, балирачки, браздир за картофи и пр.

С нейна помощ е възможно да се постигне максимална ефективност при извършване на всякакви видове работа в земеделието.

 

 

About The Author

Number of Entries : 130
Scroll to top
Google+